Kaarsenprocessie 14 augustus 2022

 

Route:

Kerk – Kalkmarkt – Nieuwstraat – OLV-Broedersstraat – Kapelstraat – Donystraat – Oorlogsvrijwilligersstraat - Eeuwfeeststraat –– veldbornstraat – Alexianenweg – Academiestraat – kerktuin langs het grotteke – Grote Markt

 

 

 

Op 14 augustus om 19.30 uur vieren wij Maria Hemelvaart in de O.L.Vrouw-ten-Poelkerk in Tienen. Jaarlijks gaan wij aansluitend op de eucharistieviering in processie biddend en zingend met kaarsen en het beeld van Maria langs enkele straten in Tienen. Het traject dat wij dit jaar volgen is: Kerk Grote Markt – Ceremonieplein – Nieuwstraat - O.L.V.-Broedersstraat – Kapelstraat – Donystraat – Oorlogsvrijwilligersstraat – Eeuwfeeststraat – Veldbornstraat – Alexianenweg – Academiestraat – Grotteke - Grote Markt – Ceremonieplein - Kerk.

 

Na 2 jaar corona kon de Kaarsenprocessie terug uitgaan. De werkgroep had alles goed voorbereid. Het processiebeeld stond klaar voor de Misviering om 19.30 uur. Het koor Capella Beatae Mariae ad Lacum met versterking van het Germanuskoor zou de viering opluisteren. In de dwarsbeuk was alles opgesteld voor de receptie na de processie.

Voor pastoor Karel was het de eerste keer dat hij zou voorgaan in de 14 augustus viering in de O.L.V.-ten-Poelkerk.

Tijdens de viering werd ook de Kruidwis gezegend, een traditie van halfoogst om dank te zeggen voor de vruchten van het veld die ons voeden en genezen.

Na de mooie en deugddoende viering kon de processie vertrekken. De sterke dragers zouden het beeld omringd door flambeeuwen, begeleid door de Harmonie van Hoegaarden en de gelovigen met kaarsjes, zingend en biddend door de stad dragen. Voor de ramen van verschillende huizen brandde een kaarsje voor een Maria beeld. Terug aan de kerk gekomen ging men door de kerktuin naar de Grote Markt om dan tussen de rijen kaarsjes de kerk binnen te gaan.

Na het zingen van “Lieve Vrouwe van ons land” was het tijd voor een natje en een droogje, aangeboden door de parochie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenkant