Eerste communie 2024

 

Laatste oudercontact en catechese op dinsdag 23 april 2024 om 18.30 uur

Beste ouders, binnenkort doet uw kind zijn Eerste Communie.

Misschien kunt u daar in het gezin eens over praten.

Daarom 2 tekstjes over de betekenis van de eucharistie.

 

Een bijzondere maaltijd

Informatie over de eucharistie om er met uw kind(eren) over te praten.

Een bijzondere maaltijd

Jezus viert het paasfeest samen met zijn leerlingen. Bij de maaltijd neemt hij afscheid van hen. Hij breekt het brood en deelt de wijn. Jezus vraagt om dit steeds opnieuw te doen om aan Hem te denken.

(Lucas 22,14-20)

JEZUS VIERT HET JOODSE PAASFEEST

 

Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden? Wanneer de jongste aanwezige deze vraag stelt, start het Joodse paasmaal. De paasmaaltijd is het belangrijkste onderdeel van het Joodse paasfeest, Pesach. Bij die maaltijd staan er allerlei gerechten op tafel die een bijzondere betekenis hebben. Daarmee denken de Joodse mensen terug aan de tijd waarin God zijn volk bevrijdde uit Egypte, de tijd van Mozes. Jezus was met zijn leerlingen ver van huis, in de stad Jeruzalem. Hij viert het paasfeest samen met zijn leerlingen, als één familie. Het was hun laatste samenzijn. Jezus neemt bij de maaltijd afscheid van zijn leerlingen. Hij weet al dat ze hem die avond zullen oppakken en als een misdadiger aan een kruis zullen hangen. Het is zijn laatste avondmaal. Als herinnering aan de haast waarmee ze uit Egypte wegvluchtten, eten Joodse gezinnen met Pesach matses, plat brood zonder gist want er was geen tijd om het deeg te laten rijzen. Net als de familievader die een ereplaats heeft aan de tafel, neemt Jezus het brood en dankt God. Hij breekt het en deelt het uit aan zijn leerlingen. Na de maaltijd neemt hij opnieuw een beker met wijn. Hij deelt de beker met zijn vrienden en geeft hun de opdracht om dit te blijven doen.

 

EEN NIEUW VERBOND

 

'Kijk, dit is mijn lichaam. lk zal sterven voor jullie:

Dat zegt Jezus aan zijn vrienden wanneer hij het brood breekt en uitdeelt. Hij geeft zich helemaal aan hen. Net als dit brood, wordt Jezus gebroken en uitgedeeld. Hij is als een graankorrel die moet sterven in de aarde om vruchtbaar te zijn en nieuw leven te geven.

 

'Een graankorrel die in de aarde gezaaid wordt, moet sterven. Zolang hij niet sterft, gebeurt er niets. Maar als hij sterft, levert hij veel nieuwe korrels op.

Johannes 12,24

 

Waarom Jezus zichzelf opoffert voor ons, vertelt hij bij de beker met wijn.

 

'Als ik gedood word, zal mijn bloed vloeien. Maar daardoor zullen jullie gered worden.

Dat heeft God beloofd. Deze beker is daarvan het teken.

 

De wijn is voor Jezus als het bloed dat ons opnieuw verbindt met Cod. Het is een nieuw verbond, voor altijd. Want door zijn offer, door zijn leven, zijn wij voor eens en voor altijd verzoend met God. Er zal nooit meer iets in de weg staan tussen God en ons. Jezus zelf maakt ons vrije mensen voor God. En dat was toen een heel nieuwe gedachte. Maar ook voor ons is die gedachte moeilijk te bevatten.

 

Offer jij je wel eens op voor anderen? En voor je kinderen?

Hoe voelt dat?

Een goede verbinding hebben met God, wat betekent dat voor jou?

BLIJF DIT DOEN

 

Tijdens Jezus' afscheidsmaal krijgen de leerlingen nog een opdracht mee:

 

'Houd deze maaltijd steeds opnieuw om aan mij te blijven denken.

 

Tot op vandaag komen christenen overal in de wereld bij elkaar om 'eucharistie' te vieren. Het woord 'eucharistie' komt uit het Grieks en betekent 'dankzegging'. Dankbaar blijven ze herhalen wat Jezus heeft voorgedaan in een vierend moment met hun gemeenschap.

 

Als wij als christenen bij elkaar komen, danken we God voor de beker met wijn. En we delen samen het brood. Zo vormen we een eenheid met elkaar.

I Korintiërs 10:16a

 

In de symbolen van brood en wijn ontmoeten we telkens weer Jezus, onze gids naar een gelukkig leven. Tegelijk weerklinkt de oproep om net als hij het brood te breken en een teken van liefde te zijn in deze wereld. Tot op de dag dat we samen zullen feestvieren als Gods nieuwe wereld gekomen is.

 

Op welke manier maken jullie tijd en ruimte om Jezus te ontmoeten?

 

Een bijzondere maaltijd

Het verhaal van het Laatste Avondmaal om voor te lezen

Een bijzondere maaltijd

Toen nam Jezus een brood. Hij dankte God. Hij brak het brood in stukken, deelde het uit en zei: Kijk, dit is mijn Lichaam. Ik zal sterven voor jullie. Houd deze maaltijd steeds opnieuw om aan mij te blijven denken.”

Lucas 22:19

 

Jezus kijkt naar de twaalf mannen die bij hem aan tafel zitten. De mannen met wie hij de laatste jaren zoveel heeft meegemaakt, zijn leerlingen. Ze zijn zijn beste vrienden geworden. Petrus, Johannes, Judas, Tomas: ze zijn er allemaal.

 

'Wat fijn om hier bij elkaar te zijn: zegt Jezus. 'lk wilde zo graag met jullie het Paasfeest vieren. Dit is de laatste keer dat we bij elkaar zijn. De laatste keer dat we samen kunnen eten. Het duurt niet lang meer, dan word ik gevangen genomen. Maar dat is niet het einde! Als Gods nieuwe wereld er is, zal ik weer samen met jullie Paasfeest vieren.'

Petrus en Johannes kijken elkaar aan. Ze snappen het niet zo goed. Wat bedoelt Jezus?

 

Jezus legt het niet uit. Hij pakt een beker wijn. Hij dankt God. En dan zegt hij: 'Drink allemaal uit deze beker. We horen bij elkaar. lk hoor bij jullie, jullie horen bij mij. Het is vandaag de laatste keer dat ik wijn drink. Maar als Gods nieuwe wereld er is, zal ik weer samen met jullie eten en drinken.' Jezus geeft de beker aan Johannes. Die neemt een slokje. En dan geeft hij de beker door aan Tomas. De beker met wijn gaat de hele kring rond. Jezus pakt een brood dat voor hem ligt. 'Dank u, God,' bidt hij. 'Dank u voor het brood dat u geeft. Wat bent u goed voor ons.'

Jezus breekt een stuk van het brood af.

 

'Alsjeblieft, Petrus,' zegt hij. 'Hier, Johannes, neem ook een stuk. Tomas, Judas, alsjeblieft,' alle vrienden krijgen een stuk brood. En dan zegt Jezus: 'Zie je hoe ik dit brood in stukken heb gebroken? lk wil jullie daar iets mee uitleggen. Dit brood is mijn lichaam. lk zal sterven voor jullie. En kijk, met deze wijn wil ik jullie ook iets duidelijk maken. Als ik gedood wordt, zal mijn bloed vloeien. Maar daardoor kan ik jullie redden. Dat heeft God beloofd.

 

Lieve vrienden, ik wil iets met jullie afspreken. lk wil dat jullie steeds opnieuw met elkaar zo'n maaltijd houden. Dat jullie brood eten en wijn drinken, en dat jullie dan aan mij denken.'

 

'Dat zullen we doen, meester,' zegt Petrus. 'Elke keer als we samen brood eten en wijn drinken, zullen we aan u denken. En dan is het net of u zelf nog steeds bij ons bent. En op een dag zijn we echt weer samen. Als Gods nieuwe wereld gekomen is!'

'Precies,' zegt Jezus.

'Laten we daar naar uitkijken!

 

 

 

 

 

De Goede Week: 24 maart Palmzondag tot 31 maart Pasen

 

Wat was ook weer die goede week: klik hier

 

VIER JIJ DE GOEDE WEEK EN PASEN OOK MEE IN SINT-GERMANUS KERK?

In de Goede Week denken wij in het bijzonder aan het lijden en sterven van Jezus. Daarbij denken we ook aan al het lijden van zovele mensen over de hele wereld. Iedereen is welkom om in de kerk mee te komen vieren.

 

Palmzondag

Eucharistieviering Palmpasen met processie en kinderwoorddienst: 9.45 uur

 

Witte Donderdag

Herdenking van het Laatste Avondmaal dat Jezus op de avond voor zijn dood met zijn apostelen viert: 19 uur

 

Goede Vrijdag

Samen bidden van de kruisweg: 15 uur

 

Goede Vrijdag viering met herdenking van het lijden en sterven van Jezus: 19 uur

 

Paaszaterdag 

Paaswake; een prachtige viering rond het vuur, het woord, het water (doopsel) en de eucharistie. Het licht van Jezus overwint de duisternis; het leven is sterker dan de dood. 20 uur

 

Paaszondag 

Het belangrijkste feest van het jaar. Jezus is verrezen en leeft!  10.30 uur

 

 

 

 

Woensdag 14 februari Aswoensdag

Klik hier

 

 

 

 

Woensdag 31 januari om 18.30 u.

verwachten we uw communicantje in PC Kabbeek voor de catechese les

Zondag 4 februari om 10.30 u.

is er een misviering voor Lichtmis met kinderzegening.

 

U VRAAGT MISSCHIEN "WAT IS DAT LICHTMIS?"

 

Maria-Lichtmis staat al jarenlang op dezelfde dag op de kalender: 2 februari,

oftewel 40 dagen na Kerstmis en dus ook 40 dagen na de geboorte van Jezus.

 

Het feest is eigenlijk gebaseerd op een joods ritueel,

waarbij een pasgeboren jongetje veertig dagen na de geboorte

naar de tempel moest worden gebracht om hem te tonen aan God.

Bij meisjes was dat na tachtig dagen, trouwens.

Ook Jezus moest zo worden getoond. En net dat wordt op deze dag gevierd.

 

PANNENKOEKEN?

 

Maar bij Maria-Lichtmis denken de meeste mensen toch vooral aan pannenkoeken.

Dat heeft twee redenen.

Zo was 2 februari vroeger een van de twee dagen waarop de plattelandsbevolking van werk of hoeve kon veranderen.

Dat werd 's avonds dan gevierd met haardkoeken, die later evolueerden naar pannenkoeken.

 

Daarnaast zijn pannenkoeken ook een soort metafoor voor de zon.

De vorm, de kleur en de warmte: het komt allemaal overeen.

Een verwijzing naar de zon en het licht, dus.

De lente komt eraan, de winter ebt stilaan weg.

 

ER IS OOK EEN OPDRACHTJE: "MAAK EEN BEDJE VOOR DE BABY"

U mag hiervan een foto maken en die sturen naar: 1stecommunie@olvtenpoel.be

dan komt die in het parochieblad en op de website.

Vermeld de voornaam van uw communicantje.

 

VOORLEESTEKST

Het is een kennismaking met Jozef en Maria, op weg naar de tempel met hun kindje.

 

ONTMOETING MET JOZEF

Hé daar, jullie, ja, jullie! Zijn jullie op weg naar Jeruzalem? Mooi, ik zie dat jullie ook een baby hebben, gaan jullie die opdragen in de tempel? Fantastisch, hé! Ik ben Jozef, en dit is Maria. Wij gaan ons zoontje Jezus naar de tempel brengen, hij is nu al meer dan een maand. Tijd dus om naar de tempel te gaan. Dat is hier bij ons de gewoonte: 40 dagen nadat een baby geboren is, breng je die naar de tempel om God te bedanken. Zijn jullie al ooit eens in onze tempel geweest? (…) Het is een schitterend gebouw: het ligt daar te fonkelen op een heuvel, en binnen zijn er hoge zuilen, en prachtige gordijnen, en het mooiste hout, ik heb daar oog voor, ik ben timmerman, moet je weten, ik maak tafels en kistjes, ik heb zelfs een bedje voor Jezus gemaakt, echt, maar, waar was ik gebleven, oh ja, de tempel, daar zie je niet alleen hout, maar ook goud en zilver… En overal stijgt er wierook op. Prachtig is dat wanneer er licht binnenvalt. Dat licht is nog het mooist. Ze zeggen dat lang geleden, toen ons volk voor de allereerste keer binnenkwam in de tempel, die helemaal gevuld werd met licht… het licht van God. Al is het overal donker, daar is er licht… het is een beetje als een eiland van licht

 

ONTMOETING MET MARIA

Oh, het wordt hier steeds drukker. Oh, hallo, ik ben Maria. En dit is mijn baby Jezus. Hij is mijn eerste kindje. Hoe heet jullie kindje? Wat een mooie naam. Wist je dat Jezus geboren is in een stal in Betlehem? Het was nacht en toch was het niet donker. Wil je weten hoe dat komt? Wel, er was zo een mooi licht op Jozefs gezicht, toen hij de baby vasthield. En er kwamen herders op bezoek en in hun ogen brandden er lichtjes, echt waar, toen ze vertelden over de engelen die ze gezien hadden. Naast mij brandde er een lantaarn, en in dat licht zag ik het goud glanzen dat de koningen gebracht hadden. Jazeker, echt goud. Jazeker, echte koningen. Ze waren een ster gevolgd, die meer licht gaf dan alle andere sterren. Dat kleine stalletje in het donker werd een eilandje van licht! Waarom kijk je zo? Geloof je me?

 

OPDRACHT: MAAK EEN BEDJE VOOR DE BABY

Ook jullie zijn op weg naar de tempel met een kindje: een mooie babypop. Hoe heet jullie kindje? Wat heeft een kindje nodig om te kunnen groeien? Kun je 5 dingen noemen? Een kindje heeft ook een bedje nodig, een zacht, veilig plekje waar het kan slapen. Jozef maakte er eentje in hout. Maak een ‘bedje’ voor jullie baby van materiaal dat je vindt of bij je hebt: een warme sjaal, takjes, steentjes, mos, bladeren, … Zou zelfs een goede timmerman als Jozef het een goed bedje vinden? Leg het kindje er dan in, en maak er een foto van (die kan u sturen naar: 1stecommunie@olvtenpoel.be  dan komt die in het parochieblad en op de website). Daarna gaan jullie weer verder, mét jullie kindje en de sjaal. De rest van het bedje mag je laten liggen… wie weet voor wie het nog kan dienen?

                      

    

 

Woensdag 13 december om 18.30

bijeenkomst communicantjes in PC Kabbeek, Gilainstraat 104 Tienen

De ouders die nog 20 euro moeten betalen kunnen dit dan doen. Ik zal aanwezig zijn.

Ook de privacy formulieren kunnen dan afgegeven worden.

Indien u die niet kan uitprinten, er zullen blanco formulieren voorzien worden om in te vullen.

 

Blanco privacy formulieren kunnen ook gedownload worden:

 

nederlands klik hier

 

francais klik hier

 

english klik hier

 

 

Hieronder de links voor de agenda’s

Agenda Nederlands

Agenda Français

Agenda English

 

 

Zondag 3 december 2023 10.30 u.

1ste zondag van het advent Sint-Germanuskerk, Veemarkt

Uitnodiging voor heel de familie + komst van de Sint!!

Het is de eerste zondag van de Advent.

Wie meer wil weten over de betekenis en geschiedenis van de advent, Klik hier.

 

 

 

Ouderavond 22 november 2024

Beste ouders,

 

Op woensdag 22 november om 18.30 u. nodigen wij u uit op de algemene ouderavond voor de Eerste Communie. Deze vindt plaats in de Sint-Germanuskerk, Veemarkt.

Ook de communicantjes zijn uitgenodigd voor een eerste kennismaking en catechese moment.

 

Tijdens deze bijeenkomst vertellen we u wat de Eerste Communiecatechese betekent en hoe wij met uw kind op weg gaan naar de vieringen op O.-H.-Hemelvaart donderdag 9 mei en Pinksteren zaterdag 18 mei.

 

Naast alle nodige uitleg en praktische info, krijgt u van ons een memo (kalender) met daarop alle gegevens over de catechesebijeenkomsten, de repetities en de speciale vieringen.

 

We willen eveneens enkele administratieve dingen in orde brengen die avond. Zo vragen we u alvast het bedrag van € 20 (liefst gepast indien mogelijk) als deelname in de kosten mee te brengen. Ook het invullen van het ‘privacy’ formulier gebeurt die avond. In bijlage vindt u het formulier. U mag dit zelf  printen en reeds invullen indien mogelijk. Anders krijgt dit in de kerk.

 

Deze infoavond is belangrijk om op de hoogte te zijn voor de Eerste communie van uw kind. Wij hopen dat minstens één ouder aanwezig kan zijn.

 

Wij doen ook een oproep: wie graag zou willen helpen als catechist, of met de voorbereiding van de vieringen, heten we hartelijk welkom.

 

(Pour le texte en français, cliquez ici)

 

 Met vriendelijke groet,

Dirk Wijnants, de catechisten en pastoor Karel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenkant