terug

 

 

·        Straatfeest 2008 - 2017 Delportestraat en Dr. Geensstraat  

In 2017 op zaterdag 23 september

 

·       Oostenrijkse pastoors komen in opstand

Bisschoppen spreken openlijk van mogelijke kerkscheuring al gevolg van oproep tot ongehoorzaamheid.

(Kerk en Leven 28 september 2011)  Lees meer

 

·        GESLAAGDE MISSIODAG IN TIENEN

Met zowat tweeduizend overspoelden ze vandaag Tienen: de kinderen uit het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen die zich voorbereiden op hun plechtige geloofsbelijdenis, en hun begeleiders. In de suikerstad hield het vicariaat op een stralende zaterdag 1 oktober zijn jaarlijkse startdag voor catechese.

Lees meer

Beelden workshop in O.-L.-V.-ten-Poelkerk

 

·        Bezoek Mgr. Léonard aan het dekenaat Tienen

25 november: ontvangst op Rakkerveld door het dekenaal team

26 november: Gesprek met kerkfabrieken, parochieploegen en VPW’s in Overlaar, St.- Jozefcentrum

Ontmoeting met jongeren, catechisten, leiders jongerenbew egingen: Waaiberg in de oude kapel

Eucharistie in de O.-L.-V.-ten-Poelkerk

27 november: Eucharistie in St.-Germanuskerk

Concert in St.-Germanus voor 25 jaar Mensen in Nood met Cantate Domino van Aalst

Receptie op het Rakkersveld

Klik hier voor foto’s

28 november Ontmoetingen leerkrachten en directies

Schoolviering in St.-Germanus

Heilig Hartkerk, Aarschotsesteenweg, toespraak rond advent: ‘Hoop en verwachting’

Klik hier voor foto’s

29 november  Gebeds moment in Huize Nazareth met ziekenzalving

Hakendover: volksdevotie (voor iedereen toegankelijk)

Dertienmaal wandeling (voor iedereen toegankelijk)

Kapel Grimde met Mariawake (voor iedereen toegankelijk)

Voorstelling retabel Hakendover (voor iedereen toegankelijk)

Samenkomst met federatieploeg Tienen- Hoegaarden

Klik hier voor foto’s

 

Op 11 december werd Bart De Bakker tot Diaken gewijd in Mechelen en op 18 december was er een dankviering in de O.-L.-V.-ten-Poelkerk met receptie achteraf.

Foto’s van de wijding

Foto’s van de dankviering

 

Diamanten Jubileumviering priester André Timmermans

Op zondag 22 april was er een plechtige viering met koor ter ere van het diamanten priesterjubileum van André Timmermans. De parochie is priester Timmermans dankbaar voor zijn inzet in onze parochie. Reeds jaren kunnen wij rekenen op André Timmermans voor de weekvieringen op maandag en donderdag. Wij wensen hem dan ook nog vele jaren geluk en gezondheid toe. klik hier

 

EEN NIEUW GELAAT

Er wordt intensief nagedacht en druk vergaderd over de toekomst van de Kerk in Vlaanderen. Weinig priesters, veel parochies, nog meer kerkgebouwen. Een hertekening van het landschap dringt zich op. Het hoe is echter vaak onderwerp van discussie. De materie is zo complex dat ik zeker niet wil pretenderen dat ik het probleem kan oplossen. Maar als betrokken gelovige wil ik mee zoeken naar een nieuw model van kerk zijn.

Vandaag ontbreekt het aan de nodige priesters voor lokale verankering en nabije aanwezigheid. De vraag is of het alternatief enkel bij centralisatie en fusies van parochies ligt of kunnen lokale gemeenschappen op een andere manier voortbestaan.

Het IPB bracht zopas een vertaling uit met een tekst van Albert Rouet, de toenmalige bisschop van Poitiers, die een vernieuwde aanpak voorstaat. De vernieuwing berust op een mentaliteitsverandering waarbij de gemeenschap van gedoopten centraal staat.

Een lokale gemeenschap wordt er geleid door een basisteam van vijf vrijwilligers, gemandateerd voor drie jaar en slechts één keer te verlengen. Ieder heeft zijn taak: iemand staat in voor de verkondiging, een ander voor het gebed, nog iemand voor de dienstbaarheid, een vierde draagt zorg voor het materiële en de vijfde neemt de leiding op zich en animeert. Mensen nabij zijn en ter plaatse kerk vormen krijgen de voorrang en daarom wordt er niet geopteerd voor centrumkerken.Wel behoren die lokale gemeenschappen tot een pastorale eenheid met een priester. Het is zijn taak die lokale groepen te ondersteunen. Uit dat model spreekt een groot vertrouwen in mensen. Ook al zijn ze niet gevormd, ze kunnen taken op zich nemen en daardoor neemt het besef van gedeelde verantwoordelijkheid toe. Mensen blijken tot veel in staat, maar ze moeten op hun talenten worden aangesproken.

(Te bestellen: IPB: Een nieuw gelaat voor de kerk.)

Lees ook eens

http://home.scarlet.be/spb8142/St.-Kristoffel_Londerzeel/Archief/Artikels/blik_op_een_nieuwe_toekomst_van_onze_kerkgemeenschappen.htm

http://www.rorate.com/nieuws/nws.php?id=58452

http://www.sintamandus.be/sintpiusx/p_100623.htm

http://www.rorate.com/nieuws/nws.php?id=70871

 

 

PLANNEN MET HEILIG-HARTSITE ZITTEN OP DOOD SPOOR

Toekomst oogt erg onzeker voor De Brug

VRIJDAG 01 FEBRUARI 2013, 03U00AUTEUR: ACHIEL BAEKEN

klik hier voor artikel in het Nieuwsblad

 

 

NIEUWE PASTORALE ZONES.

Sinds april 2012 werken wij met een stuurgroep van 10 mensen, uit de verschillende federaties,aan een nieuw pastoraal plan voor ons decanaat Tienen. Dit plan werd ruim ter sprake gebracht bij parochie- en federatieploegen, kerkfabrieken en andere belanghebbenden. lees meer

 

 

SEPTEMBER: START VAN EEN NIEUW WERKJAAR

 

Pastoor Marcel Struyf met pensioen

Gedurende 8 jaar was Marcel Struyf werkzaam als pastoor in de federatie Tienen-Hoegaarden. Meer bepaald in Kumtich, Oorbeek, Hoksem en Meldert. Hij heeft zelf beslist om nu van zijn pensioen te genieten na 40 jaar priesterleven en stopt dus als pastoor in onze federatie.

Wij danken hem van harte voor zijn pastoraal werk hier en wensen hem nog vele deugddoende jaren toe.

 

Nikita Skatchkoff.jpgPastoor Nikita Skatchkoff komt

 

Om Marcel Struyf als pastoor te vervangen, komt Nikita Skatchkoff  naar Tienen en Hoegaarden. Na jaren van pastoraal werk in Anderlecht wordt hij pastoor in deze federatie, hij zal wonen in de pastorie van Kumtich.

Wij zijn heel blij met deze nieuwe herder en hopen met hem de nieuwe pastorale zones (parochies) Tienen en Hoegaarden te kunnen uitbouwen.

 

Eucharistievieringen Tienen centrum

Zoals overal is er ook hier een priesterschaarste, maar ook een gebrek aan wekelijks pratikerende katholieken. Ook de grote parochies in Tienen centrum kampen met dat probleem.

Om in onze zeer grote kerkgebouwen zinvol de eucharistie te vieren en met een minimum aan beschikbare voorgangers, moeten wij het aantal eucharistievieringen reduceren tot op zondag één per kerkgebouw, dat is de enige mogelijkheid om elke gemeenschap op zondag nog een mis te geven.

 

Dat brengt ook met zich mee dat wij in de winter die grote kerken niet moeten verwarmen voor te kleine getallen van aanwezigen.

Na veel overleg en denkwerk wordt dit de nieuwe regeling voor de missen in Tienen centrum:

 

In het weekend:

Overlaar: zaterdag 16 u.

O.L.V.-ten-Poel: zaterdag om 16.30 u.

H. Hart: zaterdag om 18 u.

Kapel  kliniek: zondag om 9 u.

St.-Germanus: zondag om 10.30 u.

 

Op weekdagen:

St.-Germanus: dinsdag, woensdag en vrijdag om 9 u.

O.L.V.-ten-Poel: maandag en donderdag om 16 u.

Kapel kliniek: elke weekdag om 8.30 u.

 

Wij hopen u op deze wijze voldoende in uw geloofsbeleving te kunnen dienen en vragen begrip voor deze maatregel.

 

 

bovenkant