Onze-Lieve-Vrouw-ten-Poel

Kerk op de Grote Markt

 

Mei: Mariamaand

Naast de gebruikelijke feesten is de maand mei sinds de achttiende eeuw toegewijd aan Maria. Deze toewijding is ontstaan in Spanje en Italië, waar Maria in deze maand met litanieën en gebeden werd vereerd.

De meimaand geldt als dé mariamaand.

Aan de oorsprong liggen vieringen van de vruchtbaarheid van mens en natuur maar ook de pest heeft ermee te maken.

De maand mei draagt al in haar naam het moederlijke in zich: ‘mei’ komt van (de Griekse godin) Maia, die staat voor natuur, vruchtbaarheid, liefde en moederschap. Zo werd er (en wordt op sommige plaatsen nog altijd) een meiboom geplant, wat gepaard ging met allerlei vieringen en evenementen zoals bloemen- en bloesemfeesten (Floralia).

Dat Italië de bakermat is van de Mariaverering in mei is, lijdt geen twijfel. Eén van de personen die dat zou hebben beïnvloed, is Carolus Borromeus, de bisschop van Milaan die eind de 16de eeuw op hetzelfde moment als de meivieringen ook gebedsmomenten voor Maria begon te organiseren in de kathedraal van Milaan. Dat werd een succes, volgens geschiedschrijvers ook al omdat de pest uitbrak en heel wat mensen voor genezen kwamen bidden.

Het Milanese gebruik kende navolging in andere Italiaanse steden en werd later overgenomen en gepromoot door de jezuïeten, die er in heel Europa gebedenboekjes over verspreidden.

In verscheidene pauselijke encyclieken zou de meimaand later worden bekrachtigd als Mariamaand, het meest expliciet door Paulus VI in zijn encycliek Mense Maio (De maand mei) uit 1965.

8 mei: Maria, Middelares van Alle Genade (Montfortanen en Congratie van het Heilig Hart van Jezus)

8 mei: Heilige Maagd Maria, Moeder van Genade (Augustijnen)

13 mei: Heilige Maag Maria van Hulp (Augustijnen)

13 mei: Heilige Maagd Maria van het heilig Sacrament (Sacramentijnen)

24 mei: Maria, Hulp der Christenen (Salesian van Don Bosco)

24 mei: Onze Lieve Vrouw van de weg (Jezuïeten)

31 mei: Maria Visitatie

 

 

Litanie van het Onbevlekt Hart van Maria klik hier

Vraagjes: Weet er iemand me iets te vertellen over de geschiedenis van het Mariabeeld (staakmadonna) dat in de processie rondgedragen wordt? info@olvtenpoel.be 

                                                                        

De tijd van toen – Lourdesreizen 1960 tot 1995    Klik hier

                                                                            

Stabiliteitscontrole – proefboringen in onze kerk  lees meer 

Kerstviering 2013 met doopsel  klik hier voor beelden van 2013

Kaarsenprocessie: dinsdag 14 augustus 2018 Om 19.30 uur fotoreportage Klik hier

Nieuws: De bestaande 15 dekenaten in het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen worden vanaf september 2019 vier grote pastorale regio’s, genoemd naar de grootste stad in die regio: Halle, Mechelen, Tienen en Leuven.

                       Bekendmaking regioploegen

                       Visietekst over de vorming van pastorale regio’s en regioploegen

                       Kaart pastorale regio’s

Het GROTTEKE: Beste bezoeker/ster, de renovatie van de Grot en het Mariabeeld is klaar.  U kan Maria terug vereren, tot haar bidden of een kaarsje branden in een prachtig vernieuwde grot, een der oudste Mariaoorden. Wij danken de vrijwilligers die meegeholpen hebben.

Nieuwsgierig: klik hier

 

                                       

 

hoofdaltaarWEEKENDVIERING

Zaterdag om 16.30 u.

Zondag 19 mei om 10.30 u.

 

DOOPSEL, HUWELIJKEN

Aanvraag op de dekenij, Veemarkt 36: Dinsdagmorgen van 9.45 u. tot 10.30 u.

De 1ste en 3de woensdag van de maand: van 18.30 u. tot 20.00 u.

Onder de middag: GESLOTEN van 12.00 u. tot 14.00 u.

Online doopcatechese klik hier

Trouwen voor de kerk klik hier

 

BEGRAFENISSEN

Aanmelding begrafenis op de dekenij:

Tel. 016/811343

Fax. 016/825361

 

 

 
ABONNERING
PAROCHIEBLAD   lees meer

Dirk Wijnants

tel: 0497/93.33.14

email: wijnants.d@olvtenpoel.be

 

 

PAROCHIEONTHAAL

U kunt terecht voor misintenties (15 euro)  in de sacristie, ingang Kalkmarkt op: Zaterdag van 15.30 u. tot 17.30 u.

-Alles voor Kerk en Leven: Gelieve uw tekst en/of foto’s te sturen naar emailadres: info@olvtenpoel.be

Doopbewijzen, Huwelijken

Op de dekenij, Veemarkt 36: Dinsdagmorgen van 9.45 u. tot 10.30 u.

De 1ste en 3de woensdag van de maand: van 18.30 u. tot 20.00 u.

Onder de middag: GESLOTEN van 12.00 u. tot 14.00 u.

 

(Info alle parochies Tienen: klik hier)

 

EERSTE COMMUNIE 2019 op 9 juni: Pinksteren

admin.: Dirk Wijnants

tel: 0497/93.33.14

E-mail: 1stecommunie@olvtenpoel.be

kinderen: Ria Coel

tel.: 0495/89.29.04

email: riacoel@hotmail.com

 

EERSTE COMMUNIE 2018 op 20 mei: Pinksteren

EERSTE COMMUNIE 2017 OP 4 juni: Pinksteren  Klik hier

EERSTE COMMUNIE 2016 OP 15 MEI: Pinksteren  klik hier

EERSTE COMMUNIE 2015 OP 24 MEI: Pinksteren

 

 

ARCHIEF

 

 

PLECHTIGE GELOOFSBELIJDENIS EN VORMSEL in Sint-Germanuskerk

Grimde-Tienen Centrum: 19 mei 2019 om 9.30u. en 11.45 u.

Inlichtingen: dekenij.tienen@skynet.be 

Veemarkt 36 3300 Tienen

Agenda catechese klik hier

 

Vormsel in 2020:

Tienen Noord (Oplinter St Genoveva) op 2 mei om 16 u.

Tienen Zuid (Goddelijke Zaligmaker Hakendover) op 3 mei om 10u.

Tienen Centrum (Sint-Germanus) op 17 mei om 9.45 en 11.45

 

ARCHIEF

 

 

GEBRUIK ONTMOETINGSCENTRUM SCHAKEL

OC SCHAKELWithuisstraat 22 

Gps-coördinaten: Lat/Lng: 50.8114042, 4.9253247

(Bloedafname Rode kruis)

Wij bieden u :

-Feestzaal met professionele keuken

-Plaats voor verenigingen

-Aangenaam café

-Grote parking

Nieuw: ELSENBOS: kantine en voetbalterrein  Klik Hier

Reservatie: Mia Beelen, tel. 016/81.66.32

Bezichtigen: donderdag van 20 tot 22 uur

Indien u ons wil helpen als vrijwilliger, kom eens langs op een donderdag tussen 20 en 22 uur om kennis te maken.

 

 

SCOUTS – KRIKOBEA

Email: groepsploeg@krikobea.be

Kriko-Bea Tienen

 

SCOUTS - AKABE TIENEN website

 

 

KOOR: CAPELLA BEATAE MARIAE AD LACUM

Email: info@cbmkoor.be

 CBM - Homepage

 

 

ZIEKENZORG-SAMANA

ZIEKENZORG
Ziekenzorg is een vereniging van mensen die regelmatig zieke en thuisgebonden parochianen gaat bezoeken. Jaarlijks gaan we met onze zieken op bedevaart. Met Pasen en Kerstmis worden de zieken verrast met een kleine attentie, ook hun verjaardag wordt niet vergeten.
De zaterdag na Pasen vieren we het Paasfeest met allen die nog kunnen samenkomen.
De bezoeken worden afgelegd door een groep vrijwilligers die hiervoor ook worden begeleid. Zo proberen we de eenzame momenten van de zieken en bejaarden even te doorbreken met een vriendelijk woord en vooral een luisterend oor. Nieuwe vrijwilligers zijn steeds welkom en nodig. Ken je een zieke of eenzame persoon in je buurt of heb je zin om bij ons aan te sluiten? 
Neem dan contact op met Ria Willemaers, of met Rita en Josée Lambrechts
Alvast bedankt
Willemaers Ria

Viaductstraat 46,  3300 Tienen

Tel. 016/81.93.04

Rita en Josée Lambrechts, Windmolenveld 11,  3300 Tienen

Tel 016 819615

Email: ria.willemaers@outlook.be

Ziekenzorg CM

 

 

"BEZORGD OM MENSEN"  (B.O.M.)

Slachthuisstraat 4 – 3300 Tienen

Tel./Fax. 016/81.03.51

mailto:bezorgdommensen@skynet.be

www.bezorgdommensen.be

 

 

KERKFABRIEK SINT GERMANUS

Veemarkt 36

3300 TIENEN

(De parochies Sint Germanus, OLV ten Poel, H. Hart en Sint Lambrechts Overlaar vormen nu 1 parochie)

Leden KERKRAAD

 Staf Thomas, voorzitter

 Johan Pittomvils, secretaris

 Luc Brasseur, penningmeester

 Nele Daenen, lid

 Herman Stroobants, lid

 E.H. Joris Hardiquest, van rechtswege

 

 

 

 

Bovenkant