terug

 

 

AANVRAAGFORMULIER INITIATIESACRAMENTEN KINDEREN MET PRIVACYVERKLARING

UITLEG

1. Dit formulier is een element van de voorbereiding op de initiatiesacramenten.

 

2. Tegelijk bevat dit formulier een privacyverklaring. (Conform de Privacywet van 8 december 1992 (B.S. 13 maart 1993) dient de belanghebbende in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens in een bestand. De parochie verplicht er zich toe deze gegevens niet door te geven aan derden. De belanghebbende heeft steeds het recht om dit bestand in te zien en te laten wijzigen.)

 

3. Het formulier wordt bewaard in de parochie.

 

4. Pastorale verantwoordelijken worden soms geconfronteerd met een kind dat woont in een nieuw samengesteld gezin, of bij een van de ouders na een echtscheiding. Het gebeurt dat tijdens de voorbereiding spanningen aan het licht komen in verband met de toestemming van een van de natuurlijke ouders. Vanuit de Kerk moet rekening gehouden worden met de burgerlijke wetgeving omtrent de uitoefening van het ouderlijk gezag. In België oefenen beide natuurlijke ouders van een minderjarige gezamenlijk het ouderlijk gezag uit, ook al zijn ze niet gehuwd en ook al leven ze niet (meer) samen. Bij fundamentele beslissingen over de opvoeding, waaronder godsdienstige of levensbeschouwelijke keuzes, is de instemming nodig van beide ouders. De pastorale verantwoordelijken mogen er in principe van uitgaan dat deze instemming aanwezig is, ook als de aanvraag gebeurt door slechts één van de natuurlijke ouders van het kind. Tijdens het pastorale gesprek in voorbereiding van de Eerste communie/vormsel zullen zij de vraag stellen naar het akkoord van de afwezige partner, maar zij moeten zelf daarnaar geen onderzoek instellen.

 

Tijdens de 1ste ouderavond op 6 november van 20u. tot 21.30 u. in de kerk zal u gevraagd worden dit formulier in te vullen voor de Eerste Communie. Indien er maar 1 van beide ouders aanwezig is moet de andere ouder het formulier achteraf tekenen en terug inleveren.

Op de ouderavond zullen de formulieren uitgedeeld worden. U mag natuurlijk het formulier downloaden en reeds invullen.

Zonder dit getekend formulier kan uw kind niet tot de Eerste Communie toegelaten worden.

 

Klik hier voor het formulier

 

 

Kalender 2018-2019

 

Dinsdag 6 nov.

Ouderavond

20 u. - 21.30 u.

Dinsdag 27 nov.

Advents catechese

15.30 - 17 u.

Zondag 16 dec.

Adventsviering

11 u. – 12 u.

Dinsdag 12 feb.

Vergeven catechese

15.30 – 17 u.

Dinsdag 12 mar.

Luisteren catechese

15.30 – 17 u

Zondag 17 maart

Naamopgave viering

11 u. – 12 u.

Dinsdag 23 april

Danken catechese

15.30 – 17 u.

Dinsdag 14 mei

Maaltijdvieren catechese

15.30 – 17.30

Dinsdag 28 mei

Repetitie

15.30 – 17.30

Dinsdag 4 juni

Repetitie

15.30 – 17.30

Zondag 9 juni

Eerste communieviering

10.30 u. – 11.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging voor de ouderavond op 6 november

 

Beste ouders

 

Op dinsdag 6 november 2018 nodigen wij u uit op de algemene ouderavond voor de Eerste Communie. Deze heeft plaats in de kerk op de Grote Markt van 20 u. tot 21.30 uur.

 

Tijdens deze bijeenkomst vertellen we u wat de Eerste Communiecatechese voor onze parochie betekent en hoe wij met uw kind op weg gaan naar de viering op Pinksteren.

Naast alle nodige uitleg en praktische info, krijgt u van ons een memo (kalender) met daarop alle gegevens over de catechesebijeenkomsten, de repetities en de speciale vieringen.

 

We willen eveneens enkele administratieve dingen in orde brengen die avond. Zo vragen we u alvast het bedrag van € 25 als deelname in de kosten (materiaal voor de catechese, foto’s van de communieviering).

U kan dit overschrijven op rekening IBAN  BE62 2307 0869 5861

                t.n.v. Dirk Wijnants-eerste communie

                Delportestraat 77/1 – 3300 Tienen

                met vermelding van de naam van het kind

 

Deze infoavond is onmisbaar om helemaal op de hoogte te zijn voor de Eerste communie van uw kind. Wij hopen dat minstens één ouder aanwezig kan zijn.

 

Wij doen ook een oproep: wie graag zou willen helpen als catechist, of met de voorbereiding van de vieringen, heten we hartelijk welkom. We zoeken ook mensen die een instrument bespelen om zoals elk jaar een orkestje te vormen om tijdens de viering de zang te begeleiden. Het is een enige mogelijkheid om nog nauwer betrokken te worden bij de Eerste Communie van uw kind.

 

 

Met vriendelijke groet,

Agnes, Betty, Inge, Marleen, Ria, en Carine de catechisten

 

Dirk Wijnants

Administratie

 

PS. Indien u deze uitnodiging niet per e-mail hebt gekregen, en u heeft een e-mailadres, gelieve dit dan te laten weten aan  1stecommunie@olvtenpoel.be

Wij gebruiken de mogelijkheden van de informatica om u beter op de hoogte te houden van de catechese en herinneringen te sturen wanneer het catechese is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenkant